Convocatòria Assamblea Plenària Ordinària

Tarragona, 18 de febrer de 2021

Per la present i conforme al que es disposa en l’article 33 dels Estatuts socials del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Tarragona, mitjançant aquest i per exprés desig d’en Isidor Guerrero Torres, President del COAC Tarragona, us convoquem a la propera Assamblea Plenàroa Ordinària , que es celebrarà el proper 22 de març de 2021, de manera telemàtica, a les 17,00h com única convocatòria , per tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assamblea Plenària Ordinària de 5 de novembre de 2020.
  2. Presentació tancament 2020, per la seva aprovació.
  3. Informe Presidència:
    1. Lloguer d’espais.
  4. Informe Secretaria:
    1. Saldos i Cens.
  5. Precs i preguntes.