Convocatòria Assamblea Ordinària

Tarragona, 20 de desembre de 2019

Per la present i conforme al que es disposa en l’article 33 dels Estatuts socials del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Tarragona, mitjançant aquest i per exprés desig d’en Isidor Guerrero Torres, President del COAC Tarragona, us convoquem a la propera Assamblea Ordinària , que es celebrarà el proper 31 de gener de 2020, en el Col·legi, a les 17’30h a la primera convocatòria i a les 18:00h a la segona convocatòria , per tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assamblea Ordinària del 8 d’abril de 2019 i lectura i aprovació de l’Acte de l’Assemblea Extraordinària del 28 de juny de 2019.
 2. Presentació tancament 2019, per la seva aprovació.
 3. Presentació pressupost 2020, per la seva aprovació.
 4. Informe Presidència:
  1. Modificació Estatuts. Dietari de les accions realitzades.
  2. Web Coac Tarragona i Espais Coact.
  3. Increment de la quota mensual als Col·legiats.
 5. Informe Secretaria:
  1. Saldos i Cens.
  2. Aprofitament de les noves instal·lacions i recursos.
 6. Precs i preguntes.